Митрополит Никифор. Сочинения Митрополит Никифор

У нас вы можете скачать книгу Митрополит Никифор. Сочинения Митрополит Никифор в fb2, txt, PDF, EPUB, doc, rtf, jar, djvu, lrf!

Гора станала център на исихасткото движение. Света Гора и светогорските манастири. Георги Петров Бакалов р. Неврокоп - съвременнен български историк, доктор на историческите науки, от година професор в СУ "Св. Преподавал също История на Византия, Византийска култура и Обща история на Християнската църква и в други български университети.

Автор е на няколко книги, учебници и учебни помагала за средното и висше училище, множество статии и научни изследвания в областта на византийската политическа и институционална история, на българската средновековна история и християнската култура на Балканите. Баптистерий баптистериум, кръщелна, каменна купел; къпалня, басейн - особено здание в раннохристиянската епоха, предназначено изключително за извършване на тайнството кръщение.

Баптистерият се появил не по-рано от IV век, за извършването на масови кръщения. В центъра му, който обикновено имал кръгла или осмоъгълна форма, бил разположен басейн с три стъпала. Баптистерият имал и неголям олтар , посветен на Йоан Кръстител, където приелите св.

В древността някои баптистерии били отделна част от притвора на православния храм. Безбожие - отрицание на Божието битие, непризнаване въплъщението Господне, пълно безверие, атеизъм. Безсребърник — светец, раздал своето имущество, който живее без да приема пари. Безсребърници Косма и Дамиан. Безстрастие - последната степен на християнското съвършенство, при което преобразеният в Христа човек не е достъпен за страстните помисли и демонските прилози.

Дейвид Берг Бивш проповедник от Христианския и мисионерски алеанс русс. Провъзгласил се за пророкът Мойсей и бил наричан с името МО. Осъден за педофилия, починал в затвора. Сектата е активна и днес под името "Семейството" "Тhe Family". Под прикритието на хуманитарна дейност развива дейност из целия свят. Обявена за един от най- деструктивните религиозни култове и забранена в много държави.

В България "Деца на Бога" не са регистрирани в Дирекцията на вероизповеданията г. Семейството или Деца на Бога. Николай Александрович Бердяев - религиозен философ-идеалист, автор на трудове по философия, религия и политология, допринесъл значително за развитието на лъжемесианския светоглед. В ранните си студентски години Бердяев бил под влиянието на кантианството и марксизма, участвал и в революционното движение.

През година бил заточен във Волгоград, а по-късно изучавал философия в Германия, където и приел християнството. Така, по собствените му думи преминал "от марксистката лъжесъборност, от декадентско-романтичния индивидуализъм към съборността на мистическото неохристиянство".

Бердяев е бил един от участниците на "Проблем идеализма" и сборника "Вехи". Изгонен от Русия през година. Издавал в Париж списанието "Путь", наричащо се "орган на руската религиозна мисъл". Творческото наследство на Бердяев, пропито изцяло от тежък еретически дух, се радва на голяма популярност. Особено показателни в това отношение са есхатологическите възгледи на Бердяев, изцяло приемащ еретическата есхатология на Ориген.

Философията на Бердяев обикновено се характеризира като разновидност на религиозния екзистенциализъм. Главните теми в нея са личността и историята, Бог и свободата. Бердяев разглежда свободата от дуалистична позиция, обяснявайки произхода на злото с "нетварна свобода", на "воля към нищо", неподвластна на Бог. Този теологумен определя и неговия възглед за Грехопадението - Бердяев вярва, че Грехопадението е извършено в свят, който коренно се отличава от настоящия.

Сегашното битие е тъмница за духа, което го държи в мъртва хватка. Според Бердяев висшето предназначение на човека е творчеството. Чрез него човек съучаства в делото на Христос и във вселенските замисли на триединния Бог. Тъй като философията на Бердяев се намира под влиянието на универсализма на Владимир Соловьов и неговото учение за "Богочовечеството", повечето критики от църковните среди към Вл. Соловьов се отнасят и за Бердяев.

Родена през година в Страсбург, Франция, от баща-протестант и майка-еврейка. Бер-Сижел е една от първите жени, на които е било позволено да учи теология в Страсбург, а по-късно в Берлин и Париж.

Тя е и първата жена във Франция, на която официално е позволено от Реформираната църква на Елзас-Лорен да проповядва и да изпълнява пасторско служение. На годишна възраст приема Православието и неин духовен баща става о. Лев Жилет , който също е конверт. Преподавателка в Православния богословски институт "Св. Сергий" и Католическия институт в Париж. Работи съвместно и е в близки приятелски отношения с прот.

Бер-Сижел е поборничка за промени относно ролята и мястото на жените в Църквата "Феминизмът трябва да се освободи от менталността на общество, доминирано от изопачените perverted мъжки ценности" , а в по-късните си творби защищава идеята за свещеническо служение на жени.

Защитник на правата на човека и член на Християнската асоциация за премахване на смъртното наказание и мъченията както и неин вицепрезидент. Умира на 26 ноември година. Служението на жените в Църквата. Библеистика - общо название на библeйските дисциплини, включващи исагогика, екзегеза и херменевтика. Библиолатрията е характерна за много направления на протестантизма и обикновено води до вербалистко и фундаменталистко разбиране на Св.

Библиология — от гръц. Старият Завет разказва за историята на това откровение от сътворението до епохата на пророците. Новият Завет ни предава разказа за раждането и живота на Иисус Христос , както и писанията на Неговите апостоли. Той също включва част от историята на ранната Църква и полага основите на църковното апостолско учение. Виж статията Относно отношението между Стария и Новия Завет.

Тези писания са били четени в църквите още по времето, когато са били написани, а най-ранния списък на всички новозаветни текстове може да бъде намерен в тридесет и третото правило на поместен църковен събор, проведен в Картаген и в откъс от едно писмо на Св. Атанасий Александрийски от година. И двата източника изброяват всички познати ни днес книги на Новия Завет без изключение. Поместен събор, проведен навярно в Рим през , съставя окончателния списък на каноничните книги на Стария и Новия Завет.

Светото Писание е в самото сърце на православното богослужение и благочестие. Каноничните книги на Библията са 39 книги на Стария Завет и 27 книги на Новия Завет съставляващи съвременната канонична Библия , които Църквата признава изцяло боговдъхновени. Редом с тях съществуват така наречените апокрифни книги, невлизащи в каноничната Библия.

Така католическият старозаветен канон наброява 45 книги, еврейският и протестантският - само 39, смятайки за неканонични книгите Товит, Юдит, Предмъдрост Соломонова, Премъдрост на Иисуса, син Сирахов, Варух, 2 Ездра и две от книгите Макавейски. Неканонични книги Anaginoskomena Books - книги, които не са включени в Еврейския канон, но присъстват в Стария Завет на Свещеното Писание.

Като не боговдъхновени, Църквата не ги е добавила в Библейския канон, но ги възприема като Свещено Писание поради това, че са църковни и полезни за назидание и благочестивост на вярващите. В Библията има 11 такива книги: Иеремия, Варух и 3 Ездра. Отношението на християните към неканоническите книги е различно. От Лутер до наши дни протестантите ги смятат за безблагодатни и издават Св. Писание без неканоничните книги, като при това войнствено отричат дори позоваването на тях.

Наричат ги "еклесиастки" и дори " апокрифни " книги. Някои от евангелските християни, сред които напр. Католическата Църква пък е утвърдила за боговдъхновени в еднаква степен както каноничните, така и неканоничните книги. Това е станало след Реформацията, на Тридентския събор в г. Православната Църква е чужда на подобни крайности: В неканоническите книги се съдържат най-велики истини на Божественото Откровение.

Така например, за празника Обновление, на който Господ Иисус Христос е ходил в Иерусалим, се съобщава само в неканонична книга; единствено в неканонична книга ясно и определено е казано, че Бог е сътворил света от нищото 2 Мак.

Наименованията на отделните глави в Св. Библия - на руски и английски езици. Библия като термин - думата Библия произлиза от гр. Съответният еврейски термин, използван в Св. Писание, се среща за първи път още в старозаветно време: Там думата Библия означава Стария Завет. Йоан Златоуст за Кол 1. По-нататък терминът загубва множественото си число и започва да се употребява като название на цялото Свещено писание.

В юдейската традиция еквивалентна дума на Библия е Танах - съкращение от трите думи, означаващи разделите на Стария Завет: Християнски синоними на думата Библия са: Библия преводи От множеството преводи на Библията най-широко ползвани са Септуагинта и Вулгата. Библия - виж също раздела Светата Библия. Big Bang - битуващо в съвременната космическа физика популярно название на теорията за първоначалния взрив, послужил за тласък в развитието на Вселената.

Понятието "благодат" играе изключително важна роля в редица новозаветни текстове Рим 3: Докато благодатта често се възприема погрешно като нещо благоприятно благодатно , дадено ни в настоящия живот, в Св. Писание благодатта е синоним на Словото Пс В най-широк смисъл благодатта означава Божията милост въобще: Бог е "Бог на всяка благодат" 1Петр.

В по-конкретен смисъл понятието се използва в Новия Завет, при това в две значения, чието разграничаването е особено важно: Така благодатта е сила , изпращана свише, Божия сила, която пребибава в Христовата Църква - сила възраждаща, живителна, усъвършенствуваща, водеща вярващия и добродетелен християнин до усвояване на спасението, принесено от Господ Иисус Христос. Затова апостолите често употребяват гръцката дума kharis благодат еднозначно с думата dynamis сила.

Понятието благодат в смисъл на сила за свят живот, дарявана свише, срещаме на много места в апостолските послания 2Петр. Ако разбираме благодатта единствено в по-общото й значение, а не и като Божия сила, рискуваме да изпитаме заблудата на повечето протестанти, че веднаж повярвал и получил опрощение на греховете , човекът е спасен.

Но апостолите учат, че бидейки оправдан даром, поради изкупителната благодат християнинът е само "спасяем" 1Кор. Както новорождението, така и по-нататъшното духовно израстване на човека, се извършва чрез взаимодействието на две начала: Разкриване в себе си благодатта на Светия Дух - това означава да възгряваме в себе си благодатта на Светия Дух, получена като Божествена искра при св. Кръщение и да я преумножаваме до разкриване на нейните дивни прояви в нас. За това съдействува неотклонното изпълняване на Божиите заповеди, като проява на нашата истинска любов към Христа.

Следва да различаваме понятията Божий промисъл и благодат. Промисъл наричаме Божията сила в света, поддържаща битието на света, неговия живот, в това число и битието и живота на човечеството и на всеки отделен човек. Благодат наричаме силата на Светия Дух, проникваща във вътрешното същество на човека, и водеща до неговото духовно съвершенство и спасение.

Учението за Благодатта е подробно изложено в творенията на св. Виж също За Божията благодат. Благочестие " Благочестието е полезно за всичко, понеже съдържа обещание за сегашния и за бъдещия живот" 1 Тим. Чисто и непорочно благочестие пред Бога и Отца е това: Защото човеците ще бъдат самолюбци, сребролюбци, самохвалци, горделиви, хулници, към родители непокорни, неблагодарни, нечестиви, недружелюбни, непримирими, клеветници, невъздържани, неукротими, недобролюбци, предатели, безочливи, надути, повече сластолюбци, нежели боголюбци, които наглед имат благочестие, но от силата му са се отрекли.

И от такива се отвръщай! Блажен - така наричаме наричаме тези, които изпълняват Господните заповеди и чрез ума си пребивавали винаги в молитвено общение с Бога.

Блажени наричаме и юродивите за Христа. Gott — с тази дума Свещеното Писание нарича Твореца на небето и земята и Промислителя на вселената Бит 1: На нас, обаче, ни е дадено да видим Неговите дела Вт 4.

В продължение на вековете Бог се откривал на хората под различни имена. Светото Писание разкрива Бога като един по същност и троичен по лица три Личности, Ипостаси — Отец, Син и Свети Дух — споделящи една божествена природа във вечността. Отец ражда Сина преди всички времена. От Отца предвечно изхожда и Светият Дух Иоан. Бог Отец ни обича и ни е изпратил Сина Си, за да ни даде вечен живот Иоан. Същността на Бога е непостижима за нас. Въпросът за същността Божия надвишава не само всяко човешко, но дори и ангелско познание.

За същността на Бога и Неговите свойства ние можем да знаем само дотолкова, доколкото е поискал да ни открие Сам Бог. А Божественото Откровение свидетелствува, че Бог е Дух вечен, неизменен, всеблаг, всезнаещ, всемогъщ, всеправеден, вездесъщ, вседостатъчен и всеблажен. По своята същност Бог е Дух, абсолютно чист и абсолютно съвършен Дух, същество просто, напълно невеществено, безтелесно. Това, че Бог е духовно, неограничено от място или пространство Същество, е казал Самият Христос в разговора със самарянката: Боговъплъщение - въплъщението на Сина Божи второто лице на Светата Троица.

Извън речника Рождество Христово. Богомил поп Богомил - български свещеник от X век, смятан за създател на богомилството. Данните за поп Богомил се основават на "Беседа на недостойния презвитер Козма Сръбски синодик от година. В него се споменава , че Богомил създава своето учение "в Македония българска, във Филипопол и околността му ".

Възгледите на богомилите са близки до павликянството и манихейството. Богомилство - еретично социално-религиозно учение, възникнало в България през първата половина на X вeк и получило X-XII век разпространение във Византия, Сърбия, Босна, Италия и Франция виж катари и албигойци.

Основоположник и пръв проповедник е поп Богомил , а последователите му се наричали богомили. Богомилите били строги аскети и о съждали богатството, поклонението на К ръста, светите мощи и светиите , о тхвърляли обредите и външността на църквата. От тайнствата богомилите признавали само кръщението, което извършвали не с вода, а чрез възлагане върху кръщавания на ръце. Учението на богомилите е дуалистично и нехристиянско. Богомилите разбирали въплъщението , животът и смъртта на Христос по докетически.

Видимият свят, включително светската власт и Църквата, бил според тях творение. Поради своята ненавист и непокорство към властта, богомилите били гонени от владетелите на всички земи, които обитавали. Виж ереси , павликянство , манихейството , катари и албигойци. Света Богородица - Пресвета Богородица - е името, с което възхваляваме Св.

Това е в съгласие с Евангелието, което разказва как св. Наричайки Дева Мария Богородица подчертаваме ясно вярата, че в личността на Иисус Христос Бог се е съединил с човека още в мига на Неговото зачатие в утробата на светата Дева, и че Той, като съвършен човек, е съвършен Бог.

Използването на името "Богородица" е утвърдено на Третия Вселенски събор г. Дева "Човекородица" или "Христородица". След събора Пресвета Богородица е възхвалявана като закрилница на християните и пазителка на човешкия род в безброй молитви, песни, проповеди и разкази. Поради праведния си и свят живот за нас тя е пример за лична святост, първа от изкупените и майка на новото човечество в Сина й. Протестантите не "облажават" светата Дева и изпитват неприязън към почитта, отдавана й в православното и католическото богослужение и изкуство.

Богословие , "Theologia", теология - 1 богопознание богознание, боговедение , което не е плод на изучаване на книги и упражняване на разсъдъка. То е както познание на Бога, придружено с личен опит, така и път, водещ към изцеление на човека и познание на Бога. Иоан Лествичник , то есть не думите и разсъжденията за Бога, а особеният духовен опит на непосредствено преживяване, постигана на Бога от чистия, свят човек.

Богослов теологос е човек, преминал пътя на очистване на сърцето към просвещение на ума и об о жение. Така той е придобил познание за Бога и е получил право да говори за Него.

Богослов е също човек, който без да има свой личен опит, възприема опита на светците. Богослужебни книги - книги, авторизирани от Църквата за богослужения. Съдържат последования или молитвословия и богослужебни уставни указания. Богослужението е предназначено да прославя, да възхвалява и да благодари на Бога — на Отца, Сина и Светия Дух. Цялото човечество е призвано да служи на Бога. Богослужението не се свежда само до приятни преживявания в храма, до слушане или пеене на песнопения.

Бог може да бъде познаван и в творението Си, но това не е богослужение. Частните молитви, колкото и да са важни, не могат да заменят богослужението. В Православната Църква особено значение се отдава на прославата и благодарението на Бога, отправяно Му от самата Църква. Това богослужение кулминира в причастяването със Самия Бог. В светата Литургия пеем: По подобие на обществените молитви в Стария Завет, Църквата извършва в различни часове на деня и време от годината богослужения по определен начин - съобразно указанията и чинопоследованията в богослужебните книги.

Според Устава Типика основните богослужения от денонощния кръг са вечерня, повечерие, полунощница, утреня, часове и Св. Евхаристия Литургия , а при особени случаи Църквата извършва и всенощни бдения вкл. Троица , Божието име, Божия промисъл, Св. Богородица и светиите, съзнателното отхвърляне на Божието откровение. Обикновено богохулството се свързва със съзнателното кощунство или поругание на светините.

Сред Божия народ само един богохулник е достатъчен, за да оскверни цялата община. Ето защо по Мойсеевия закон хулителя на името Господне наказвали със смърт: Бог не оставя неотмъстено оскверняването на Името Му най-често от езичниците, вж. Затова Божият народ бил длъжен сам да не предизвиква езичниците към богохулство Иез. Ако те правели това поради непознаване на Богочовека и "понеже не знаят, що правят" , то този им грях могло да бъде простен Мат.

Но те приписвали знаменията, които Иисус извършвал не на Божия Дух, а на бесовския княз Веелзевула Мат. Отхвърляйки съзнателно Божието откровение, те извършвали най-тежкия, непростим грях на хулата към Светия Дух Мат. Именей и Александър, споменати в Първото послание на ап. Павел към Тимотей 1: Виж също хула , Смъртни грехове.

Хула против Духа Светаго. Богочовек - така е наречен Иисус Христос , с което наименование се подчертава, че Той едновременно е Бог и човек. В Старозаветни времена Бог се явявал както на пророците, така и на народа, обикновено в опосредстван вид. В Новозаветни времена богоявление е както целия земен живот на Господ Иисус Христос , така и Неговите явявания след славното му Възкресение.

При теофанията на Св. Дух се явил на св. Божествено откровение - Свещено Писание Библията и Свещено Предание отразено в древни християнски писмени паметници. Божи промисъл - грижата, промислянето на Бога за сътворения от Него свят изобщо и п о-конкретно за човека като образ Божи.

Божие царство - виж Царство, Царство Небесно, Христово царство. Елена Блаватска - световноизвестна окултистка , създала така наречената теософия и пряко общувала с падналите, отхвърлените духове. Според свидетелството на очевидци демоните навсякъде и винаги я съпровождали, като напомняли за себе си по чувствен, сетивен начин дори в домашния бит. Воден от съзнанието, че България е третата "велика сила" в тогавашна Европа, той постигнал международното признание на автономна Българска архиепископия.

След смъртта му през г. Княз Борис-Михаил е канонизиран за светец и е удостоен с царска титла. Календарната му прослава се празнува на 2 май. В иконографията се изобразява най-често със св. Кръст и свитък с писмена, които свидетелстват за огромния му принос в християнизацията и просвещението на българското общество. Брак - тайнство , при което на младоженците са дава свише чрез благословение от свещенослужителя Божия благодат, която освещава техния брачен съюз и ги подпомага в съпружеския им живот.

Женихът и невестата обещават един на друг взаимната си вярност пред свещеника и Църквата. Така, по подобие на духовния съюз на Христа с Църквата, се благославя техния съпружески съюз и благодатта Божия се подава за взаимна помощ и за благословено раждане и възпитание на децата.

В Православната църква бракът се сключва веднъж завинаги. Той не се свежда до размяна на клетви или до договорни отношения между мъжа и жената.

Напротив, Бог съединява двамата в "една плът" като образ на единението на Христа с Църквата Ефес. Успехът на един брак не зависи от взаимни обещания, разменени между човеци, а от обещанието и благословията Божии.

В тайнството Бракосъчетание женихът и невестата предават живота си на Христа и един другиму. Виж също раздела За Църквата и Тайнствата. Брат - в Библията най-близък родственик по кръв; равен, както деца на един баща. Освен най-близко кръвно родство Мт. Писание нарича представителите на Божия народ, считайки всички за родственици.

Хора, свързани помежду си са също наречени така 2Цар 1: Жалея за тебе, брате Ионатане; ти ми беше много драг; твоята любов за мене беше по-горе от женска любов". В Новия Завет думата братя обозначава тясно духовно общение, което искрените последователи на Христа имат с Господа и един с друг Мат. Господ е наричал братя Своите ученици Мат. Понякога думата "братя" се употребява символично Иов Първите две думи от текста на булата дават нейното наименование.

Протоиерей Сергий Булгаков - в света - един от най-крупните икономисти, в религиозния живот - световноизвестен богослов, активен участник в икуменическото движение. През бил професор по догматика и декан на руския богословски институт в Париж. Доминираща богословска тема за протоиерей Булгаков е Боговъплъщението и връзката между Бог и създадения от него свят. Учението му за София, Премъдростта Божия наследено в по-голямата си част от Владимир Соловьов , е предизвиквало възражения от страна на митрополит Сергий Страгородски , впоследствие патриарх, на Владимир Лоски, на архиепископ Серафим Соболев , на протоиерей Георгий Флоровски.

То дало основание на Събора на архиереите на Руската Православна Задгранична Църква да го обвини в софиологическа ерес. Въпреки изобличаването на софиологическите отклонения на о. Булгаков, той никога не е лишаван от свещеническия си сан - признание за големия му принос в популяризирането на православното богословие в Европа през първата половина на двадесети век. Соловьов , Флоренски , Бердяев. Вавилон Babylon - древен град в Междуречието днешен Ирак, на 90 км южно от Багдад , един от най-древните и богати градове в света.

Построен от Нимврод син на Хуша или Куша, потомци на Хам в огромна равнина от двете страни на река Ефрат. Имал вид на четириъгълник, чиято обиколка била около км; градските стени били дебели цели 22 метра. Върху стените се издигали кули със сто врати, изваяни от мед. По средата на града имало много голям мост, от източната страна на който се издигал царският дворец и езическият храм на Бел. Вавилон бил столица на Вавилонското царство Вавилония, Халдея , просъществувало половин хилядолетие от нач.

По-късно Вавилон бил завладян от персийските царе Кир, Дарий и Ксерск. A лександър Македонски разрушил града окончателно.

С Вавилон са свързани сказанията за Потопа и Вавилонската кула зикурат , построен от Навуходоносор , Бит Валдензи - последователи на лионския търговец Валдо 12 в. От всичко установено от католическата църква признавали само Кръщението и Причастието. Отричали Вселенските събори и авторитета на светите отци и приемали само Библията за единствен авторитет.

Отричали иконите и монополът на свещениците да проповядват. Поради пазенето на съботния ден, на някои места валдензите често са наричани "съботяни". Подложени на жестоки преследвания от католическата църква и нейната инквизиция. Валентин - раннохристиянски еретик , един от най-големите автори на гностични произведения. Християнски ереси и секти.

Варлаам - византийски монах от Калабрия Южна Италия , привърженик на Аристотел и противник на исихазма. Осъден на църковния събор в Цариград След победата на исихастите избягал в Италия, където оказал влияние върху първите хуманисти. Варлаамитство - еретично религиозно-философско учение и движение във Византия и България през XIV вeк, създадено от монаха Варлаам и доразвито от Григорий Акиндин , намерило особена популярност сред столичната аристокрация и културните среди.

Варлаамитите твърдяли, че не трябва да се прави разлика между Божествената същност и Божествената енергия. Свети апостол Варнава бил един от седемдесетте апостоли - живял в Александрия по времето на император Адриян, спътник на свети апостол Павел в неговите апостолски пътешествия. Предполагаем автор на Послание на Варнава. Църквата празнува паметта му на 11 юни. Варнава, Послание на Варнава - раннохристиянски текст вероятно от I век, приписван на сподвижника на св.

В Синайския кодекс посланието е поместено след Книга Откровение на св. Йоан Богослов, Климент Александрийски го причислява към Новозаветните текстове, а при цитирането му Ориген го нарича "съборно католическо послание". Василий Велики - виж Св. Великомъченик - една от категориите светци , които Църквата почита. Велик покаен канон - богослужебен молитвен текст от св. Канонът призовава човешката душа да се откъсне от светските грижи и напомня, че пътят на всеки човек трябва да води към Христос, защото само Той е източник на вечен живот.

Като сюжетна линия е използвана библейската старозаветна и новозаветна история. Образите и събитията от Свещеното Писание навсякъде в канона се свързват с прехода от греха към примирението с Бога. Текст на Великия покаен канон на св. Вербализъм - от лат. Теория, според която Св. Писание е продиктувано изцяло от Св. До известна степен подобен подход е характерен и за св. Юстин Филисоф сравнява библейските писатели със струна, от която се извлича звук.

Но по-нататък този механичен подход към теорията за боговдъхновеността е преосмислен. Срещу вербализма свидетелстват следните факти: Павел, говорят понякога от свое име, а не по Божа повеля 1Кор.

Следователно, както казва блж. И пророците, и апостолите пишат в пълно съзнание и с участие на собствените си сили, разум и способности вж. Василий Велики, "Тълкуване на Ис. Вербализмът е тясно свързан с убеждението, че в Библията трябва да се търси само буквален смисъл. Между другото още от епохата на Св. Отци тълкувателите използват не само този метод, но търсят и съкровения смисъл, който стои зад буквата. Александър Мен - Библиологичeн речник. Верни — кръстени и неотлъчени от евхаристийно общение богомолци, които - за разлика от оглашените - имат право да участват в Евхаристийното тайство и в цялата света Литургия.

Божествена Литургия от Св. Като военачалник на Нерон , той потушил през 66 г. След самоубийството на Нерон през 69 г. При Веспасиан и неговия син Тит бил построен уникалният амфитеатър Колизеум за гладиаторски борби и други зрелища. Тит разрушил окончателно Йерусалим. След смъртта на Веспасиан императори станал Тит, наследен от неговия по-млад брат Домициан. Витания - селище близо до Йерусалим , на 18 стадия от град Исаврия, в полите на Елеонската гора по пътя от Йерихон за Йерусалим.

Във Витания е живял със сестрите си Марта и Мария Лазар, когото Спасителят по чудесен начин възкресил на третия ден Ин Тук често пребивавал Господ Иисус Христос, особено в последните дни на общественото Си служене за човешкия род и в него се случили няколко забележителни събития от живота Му Мат Днес Витания е бедно мюсюлманско селище на име Ел-Азариех, в което поклонниците в Светите земи посещават гроба на Лазар и развалините на дома му.

В изсечената в скалата пещера-гробница някога е имало църква, от която е съхранен само беден каменен престол, с който се предполага, че някога е бил закрит входът на пещерата. Витезда дом на милосърдието Иоан 5: Витиния Bythinia, Bythinia - историческа област в северозападна Мала Азия , разположена по бреговете на Черно море, Босфора и Константинополския проток. Известна е от дълбока древност. Названието си получила от името на витините, които се преселили тук от Тракия.

Витиния била живописна, плодородна област, с много добитък. Като римска колония тя се намирала в съседство с Галатия , Пафлагония и Фригия , с излаз на южния черноморски бряг. Християнството във Витиния се разпространило по време на апостолите 1Петр.

По времето на Плиний Младши, управлявал Витиния, и на император Траян г. При Диоклетиан г. Никомидия е била една от столиците на римския император Диоклетиан. В Еленополис е бил епископ преп. Градът е получил важно значение и известност в живота и историята на св. Църква с това, че в него са заседавали два вселенски събора - първият и седмият.

Отстои на няколко километра югозападно от Йерусалим. Във Витлеем е роден и св. Лука нарича Витлеем Юдейски "град Давидов" Лук. Тук Иаков погребал Рахил Бит. Във Витлеем през г. Във Витсаида са родени свв. В този град бил много пъти Господ Иисус Христос Мат. Да се различава от Витсаида Юлия. Недалеч от града, в който Иисус Христос наситил души с пет хляба и две риби Лук.

Във Витсаида Юлия Господ изцелил слепия Марк. Там в молитви и трудове прекарвал дните си, общувайки само с диви животни. Като научил за него, Ликиний заповядал да го доведат, св. Власий бил жестоко мъчен и накрая обезглавен заради нежеланието му да се отрече от Христа. Поради кротката му мъдрост и чудесата, които направил, много езичници се обърнали към християнската вяра.

В о тан Водан, Wodan, Wotan, Wuotan - бог на мълнията и гърма в древногерманската езическа митология; върховен бог, обитаващ Валхала, където пируват боговете и където попадат загиналите в битка войни. В скандинавската митология на Вотан съответства бог Один произнасян "Удин". Вселенски събор - събор за разрешаване на въпроси от общоцърковен характер, предимно из областта на вярата и църковното устройство, на който присъстват епископи от цялата Христова Църква , и чиито решения се отнасят до цялата Църква.

Като израз на единомислието на цялата християнска църква от различни места и времена, те имат върховен авторитет по отношение на вярата и практиката на Църквата. Редът за разглеждане на такива въпроси в Църквата е заимстван от събора в Йерусалим , описан в Книга Деяния Той бил свикан поради острия спор относно законничеството, то есть спазването на еврейските закони от християните като средство за спасение.

През вековната история на Църквата са провеждани стотици събори — поместни и регионални и седем събора, определени като "вселенски". Православната църква признава седем Вселенски събора: Римокатолическата църква признава 21 вселенски събора. Основни доктрини и вероизповедни формули. Власт Православната Църква разграничава духовната власт от светската въз основа на Христовите думи: Перед этими истинами стоят не только разные цели, но и разные первоначальные принципы.

Философия, начинаясь с чувственного восприятия, заканчивается познанием. Мудрость Божия начинается с блага за счет чистоты жизни, а также с истинного ведения сущих, которое происходит не от научения, а от чистоты Представители внешней мудрости недооценивают силу и дарования Святого Духа, то есть они сражаются против таинственных энергий Духа Мудрость пророков и апостолов не приобретается научением, но преподается Духом Святым Озарение, происходящее в чистой душе, не является познанием, поскольку превосходит смысл и познание Варлаам исключал всякую возможность познания Бога и изложения аподиктических силлогизмов о Божественном, потому что считал Бога непостижимым.

Он допускал только символическое ведение Бога и то не в земной жизни, а только по разлучении тела и души. Палама согласен в том, что Бог непостижим, однако эту непостижимость он приписывает основному свойству Божественной сущности. В свою очередь он считает возможным некоторое знание, когда человек обладает определенными предпосылками знания Бога, Который становится доступным через Свои энергии.

Бог является одновременно постижимым и непостижимым, знаемым и незнаемым, рекомым и неизреченным. У катафатического богословия в свою очередь есть два средства: В Ареопагитском корпусе предпочтение отдается апофатическому богословию, когда подвижник, выйдя за пределы всего чувственного, погружается в глубину Божественного мрака Согласно святителю Григорию Паламе тем, что выводит человека вне катафатики, оказывается вера, которая составляет доказательство или сверхдоказательство Божественного: В отличие от Варлаама для св.

Григория созерцание выше всего, включая апофатическое богословие. Одно дело говорить или молчать о Боге, другое жить, видеть и обладать Богом. Варлаам говорил о видении катафатическом и апофатическом, а Палама — о видении выше видения 24 , связанном с вышеестественным, с силой ума как действием Святого Духа. В видении выше видения участвуют умные очи, а не помысл, между которыми проходит непреодолимая пропасть.

Обладание подлинным созерцанием Палама сравнивает с обладанием золотом, одно дело думать о нем, другое иметь в своих руках. Христианское богословие, исходя из единства и различия Божественной сущности и энергий, может изложить еще и аподиктические силлогизмы о Боге. Бог является непостижимым по сущности, но объективная ценность откровения Божия в истории человека познается по Его энергиям.

Через различие сущности и энергий стало возможным достижение познания Бога, непознаваемого по сущности, но познаваемого по энергиям теми, кто достиг определенной степени духовного совершенства. Непостижимость и неприобщимость божественной сущности исключает для человека какое-либо непосредственной участие в ней. Учение о различии между сущностью и энергиями наиболее ярко представлено в творениях Каппадокийских отцов IV в. Для Каппадокийских отцов учение о постижимости Божественной сущности было неприемлемо как один из тезисов Евномия, который, утверждая равные возможности богопознания для людей и Господа нашего Иисуса Христа, тем самым пытался принизить Сына Божия.

Для автора Ареопагитик это учение было органичным следствием развивавшегося в корпусе апофатического богословия. Преподобный Максим Исповедник, своим возвышенным учением о логосах опровергая изнутри неизжитые остатки оригенизма, также во многом предвосхитил учение Фессалоникийского святителя.

В течение раннего средневековья велся спор между номиналистами и реалистами о бытии идей, а следовательно и о свойствах Бога. Отголоски этого спора можно усмотреть и в паламитском споре: Сам Григорий Палама неоднократно подчеркивал единство сущности и энергий. Современный греческий специалист по церковной истории и праву Власий Фидас сформулировал учение святитель Григория так: Различие между сущностью и энергией в Боге дало Паламе основание для правильного описания обновления человека, которое произошло во Христе.

В то время как Бог остается по сущности неприступным, Он дает человеку возможность вступить с Ним в действительное общение Своми энергиями. Человек, приобщаясь божественным энергиям или божественной благодати, получает по благодати то, что Бог имеет по сущности. По благодати и через общение с Богом человек становится бессмертным, нетварным, вечным, бесконечным, одним словом становится Богом. Все это получает человек от Бога как дар общения с Ним, как благодать, исходящую от самой сущности Божией, которая остается всегда непричастной для человека.

Если человек деятельно не участвует в нетварной боготворящей благодати, он остается тварным результатом творческой энергии Бога, и единственной связью, соединяющей с Богом, остается связь творения с его Творцом. В то время как природная жизнь человека является результатом Божественной энергии, жизнь в Боге — это приобщение Божественной энергии, которое ведет к обожению. Достижение этого обожения определяется двумя важнейшими факторами — сосредоточением и обращением ума к внутреннему человеку и непрестанной молитвой в некоем духовном бодрствованиии, увенчанием чего становится общение с Богом.

В этом состоянии человеческие силы сохраняют свою энергию, несмотря на то, что они оказываются выше привычных себе мер. Подобно тому, как Бог снисходит к человеку, так и человек начинает восхождение к Богу, дабы воистину осуществилась эта их встреча.

В ней весь человек охватывается нетварным светом Божественной славы, который вечно посылается от Троицы, а ум восхищается Божественным светом и сам становится светом. И тогда таким образом ум, как свет, видит свет. В данный момент мы соприкасаемся с одним из самых важных элементов учения Паламы. Опыт обожения и спасение человека являются возможной реальностью, начиная с настоящей жизни, со славным соединением исторического со сверхисторическим.

Душа человека через приобретение вновь Божественного духа предвкушает отныне опыт Божественного света и божественной славы. Свет, который видели ученики на Фаворе, свет, который видят чистые исихасты ныне, и бытие благ будущего века составляют три этапа одного и того же события, слагаясь в единую сверхвременную реальность Однако для будущей реальности, когда упразднится смерть, настоящая реальность является простым залогом Отождествление сущности и энергии в Боге, которому учили противники Паламы, разрушает самую возможность осуществления спасения.

Если не существует нетварной благодати и энергии Божией, тогда человек или же приобщается Божественной сущности, или не может иметь никакого общения с Богом.

В первом случае мы приходим к пантеизму, во втором разрушаются самые основания христианской веры, согласно которой человеку предлагается возможность действительного общения с Богом, которое осуществилось в богочеловеческом лице Иисуса Христа. Нетварная благодать Божия не освобождает душу человека от оков тела, но обновляет всего человека и переносит его туда, куда Христос вознес во время Своего Вознесения человеческую природу.

Он ведет речь на основании своего собственного опыта, бывшего отправной точкой для его богословствования. Свет, который осиял Христа во время Преображения, не был тварью, но выражением Божественного величия, видения коего удостоились ученики, получив возможность видения после соответствующего приуготовления Божественной благодатью.

Святитель Григорий писал в ответ Варлааму: Свет Фавора выше не только внешнего знания, но и знания от Писаний. Если и сравнивается фаворский свет с солнцем, но это только сравнение. Характер фаворского света выше чувства.

Фаворский свет не был ни умопостигаемым, ни чувственным, но превыше чувства и понимания. Это видение света доподлинно, реально и совершенно, в нем принимает участие душа, вовлекающая в процесс видения весь душевнотелесный состав человека. Видение света приводит к единению с Богом и является признаком этого единения: Видение нетварного света в земной жизни — это драгоценный дар, преддверие вечности: Это тот самый свет, который видят подлинные исихасты, которому приобщился и сам Палама.

Вот почему святитель Григорий Палама сам стал великим вестником благодати и света. Бернацкого, протоиерея Валентина Асмуса и пр. К этой статье мы и отсылаем читателя за более подробными сведениями. Большая часть сочинений святителя Григория Паламы цитируется по современному критическому изданию, подготовленному П. Наряду с неприятием Таинств и других церковных установлений мессалиане учили о чувственном восприятии благодати во время молитвы.

В 7 возглашении того же собора ублажается память тех, кто исповедует нетварный фаворский свет и природную славу божественной сущности, но не тождественную божественной сущности. Все больше людей читают портал "Православие и мир", но средств для работы редакции очень мало. В отличие от многих СМИ, мы не делаем платную подписку. Мы убеждены в том, что проповедовать Христа за деньги нельзя. Правмир — это ежедневные статьи, собственная новостная служба, это еженедельная стенгазета для храмов, это лекторий, собственные фото и видео, это редакторы, корректоры, хостинг и серверы, это ЧЕТЫРЕ издания Pravmir.

На одном из рисунков под двумя рядами букв изображен ряд человечков с растопыренными руками. По размерам и форме начертания человечки очень напоминают те самые буквы, которыми мальчик был занят вначале.

Очевидно, образное мышление Онфима было хорошо развито — он верно подметил сходство и смог адекватно его выразить. Еще занимательней картинка, на которой ребенок изобразил себя самого. Изображена фигура воина, сидящего на коне и поражающего копьем поверженного противника. Батальные сцены встречаются и на других грамотах: Изображая всадников, он и себя воображает побеждающим воином. Перед нами фиксация детских мечтаний древнерусского мальчика о том, что будет, когда он станет взрослым.

Подобно безвестным владельцам деревянных мечей, Онфим представлял себя на поле битвы. Возможно, Онфим видел не только и не столько настоящие битвы хотя исключать этого мы не можем — слишком частыми были в то время и неприятельские набеги и междоусобные столкновения , сколько изображение этих битв на иконах и книжных миниатюрах.

Можно предположить, что вкус к рисованию и наблюдательность могли в дальнейшем привести Онфима не в боевые ряды княжеской дружины, а в иконописные мастерские. Впрочем, более чем велика вероятность, что изучение грамоты и робкие попытки художественного творчества так и остались единственными интеллектуальными упражнениями, которые довелось освоить маленькому новгородцу.

Высшим образцом подобного рода отношений была жизнь самого Христа и его учеников-апостолов. Авраамий был образцом древнерусского книжника. Выказав большую страсть к чтению еще в детские годы, Авраамий сохранил ее и в зрелости. Не было ему равных и в толковании прочитанного. Наставничество в подвижнической жизни Авраамия имело большое значение. По мнению известного исследователя древнерусской культуры В.

Проповеди его пользовались популярностью и собирали большую аудиторию. При этом Авраамий как интеллектуал не замыкается в работе со словом. Им были написаны две иконы: Ефрем во всем достоин своего учителя — он начитан и владеет литературным языком, Учитель для него — образец для подражания и нравственный эталон. Создание жития Авраамия он понимает как исполнение долга перед Учителем и перед всеми, кому его образ может помочь в деле морального совершенствования.

Представления о целях хорошего образования в древнерусском обществе значительно отличались от современных. Монах Киево-Печерского монастыря Никита, ставший впоследствии епископом Новгорода, затворился в келье и стал вместо молитв читать божественные книги. В деле этом он очень преуспел — помнил наизусть почти всю Библию. Однако, как ни странно, на это, казалось бы, богоугодное дело его подбивал нечистый. Однако и сам Клим был далек от того, чтобы утверждать самостоятельное значение произведений Гомера, Аристотеля и Платона, в обращении к которым обвинил его Фома.

Конечная цель образования высшего порядка по древнерусским стандартам не столько овладение знаниями, сколько приобретение навыка понимания, истолкования фактов жизни и святых книг, христианского мировоззрения. Таким образом, оно направлено на развитие философского мышления по типу присущей всему европейскому Средневековью экзегезы.

Именно для помощи в развитии этого навыка, для направления его в нужное русло и нужен был учитель-наставник. Примеры образованности такого рода дает сам Клим Смолятич. Распространенное бытовое явление он истолковывает в соотнесении с Царством Божьим; пьяный человек из просто неприятного субъекта превращается у него в прислужника Сатаны. Мастера слова устраивали открытые прения, в которых побеждал более изощренный богослов.

Представление о том, что, когда, по словам Г. Предметом спора была проблема употребления в пищу мяса в Господские праздники, т. Не менее оживленная, хотя и, судя по всему, заочная дискуссия самого что ни на есть схоластического толка развернулась между иерархами о местонахождении Рая. Список примеров может быть продолжен.

Однако уже и из приведенных сюжетов видно, что интеллектуальная среда древнерусского общества достаточно существенно отличалась от византийской. В общественном сознании населения империи присутствовало две противоположные традиции восприятия ценности образования. В Византии и в средневековое время продолжала развиваться греко-римская система, основанная на изучении дисциплин тривиума и квадриума, ориентированная на развитие письма и речи.

Особенностью византийской системы образования также является светский в целом его характер. Что особенно важно, существовала среда интеллектуального общения, объединявшая образованных людей, исповедовавших культ бескорыстной дружбы, питавших глубокое уважение к науке и слову, любителей тонкой игры ума и словесного художественного творчества. Любарский персонализирует борьбу двух этих противоположных тенденций в истории противостояния Михаила Пселла и патриарха Кирулария.

Какую традицию суждено было унаследовать зарождающейся русской культуре, решилось само собой: Это были приверженцы аскетической традиции, менее интеллектуально изысканной. Для утонченного интеллектуала стольный город союза варварских племен было, конечно, далеко не самым приятным местом пребывания.

Ни изящных застолий, ни тонкой игры ума в дружеской беседе в восточнославянских землях искать было нечего. А радость просвещения язычников была ему неведома. Михаил Пселл на русской митрополии вряд ли справился с обязанностями пастыря: Декларативный отказ от знаний не означал отказа от книжности, а следовательно, и от умственной работы как таковой. Вопрос стоял лишь о ее формах и целях. Так или иначе нужды государства и общества требовали культивирования профессионалов умственного труда, которые если сами себя таковыми и не считали, то фактически ими являлись.

Они давали организационную форму, в рамках которой люди, занимавшиеся умственной работой, могли трудиться в режиме наибольшего благоприятствования. Обеспечение интеллектуальных потребностей — одна из важнейших функций монастырей в средневековом обществе. На Руси такого не произошло. Другое проявление того же явления можно видеть, например, в долгом сохранении иконописной традиции.

Отсюда, кстати, и идет тот исключительный интерес, который проявляют иностранцы к русским иконам: Крупными духовными корпорациями были значительные городские храмы. При них создавались центры переписки книг.

Возможно, что книжная мастерская была организована при храме Софии Киевской. Тем не менее предположение об организации скриптория именно при Софийском соборе кажется вполне убедительным, поскольку в дальнейшем большие храмы часто становились центрами книжного производства. Кроме того, как показало исследование Л. То есть среди переписчиков правда, только тех, кто оставил памятные записи на страницах кодексов преобладали представители белого духовенства, причем далеко не высших его слоев.

Работать могли семейными артелями: Монахи, конечно, тоже занимались переписыванием. Во всяком случае, вряд ли Никон писал книги для получения дополнительного дохода — это было для него особого рода служение.

В то время как для персонажей, голос которых дошел до нас благодаря работам Л. Столяровой, переписывание — рутина, скучное и трудное занятие, осуществляемое, надо полагать, для того, чтобы подзаработать. К таковым следует прежде всего отнести священников, служивших в небольших приходских храмах. Их функции в приходе были самыми разными. Помимо богослужения, они могли брать на себя воспитание и образование детей прихожан об этом речь шла выше , могли быть полезны и как грамотеи.

Во-первых, для переписки книг: Во-вторых, для составления документов и писем светского характера. Письменной фиксации отношений собственности требовала усложняющаяся социально-экономическая жизнь древнерусского общества. К предположению о большой вероятности существования подобного рода профессионалов приходят академик В. Зализняк, по наблюдениям которых среди новгородских берестяных грамот встречаются написанные одним и тем же почерком от лица разных людей.

Бросается в глаза его профессионализм, который проявляется в особенностях почерка, тяготеющего к книжной традиции. Светская власть также служила центром притяжения для людей, способных к умственному труду. Однако всякий раз сотрудничество принимает разные формы. В Византии интеллектуальная элита служила источником пополнения элиты государственной. Философы, риторы, юристы и поэты занимали высшие должности имперской администрации. Более того, хорошее образование было залогом карьеры.

На Руси сложилась иная обстановка. При дворах древнерусских князей не видно интеллектуалов, занимавших особенно видное положение. Если возникала нужда в идейной поддержке, князья обращались за помощью к монастырям, к духовенству вообще. В относительной отчужденности людей умственного труда от власти были как отрицательные, так и положительные стороны. С одной стороны, неучастие интеллектуалов в делах управления неизбежно снижало их социальный статус, препятствуя тем самым развитию науки даже в ее средневековом схоластическом воплощении.

С другой — та же самая отчужденность давала больше свободы. Древнерусский книжник, живя за счет своего монастыря, мог позволить бо? По мнению известного исследователя древнерусской литературы И. Приселков далек от истины. Непосредственно вокруг князя мы видим в основном людей практического склада. Ценился ум, но не образованность сама по себе. Это, конечно, не означает, что людей грамотных и начитанных не было. Но положение их в окружении князя было невысоким.

Рекламируя себя, Даниил писал: Рассуждая о возможных вариантах прохождения службы, Даниил выстраивает такую альтернативу: Но это его не пугает — слишком бедственно его нынешнее положение. Ожидаемые трудности заключаются в другом. Кроме того, Даниил демонстрирует свои способности: Возможно, похожим образом приходили люди наниматься в боевую дружину — показывая себя, они демонстрировали умение владеть мечом и копьем.

К сожалению, судьба Даниила нам неизвестна. Нашлось ли ему место? Как было сказано, идеологические нужды княжеской власти с принятием христианства вполне успешно удовлетворялись монастырским и городским духовенством. Светский интеллектуал вполне мог остаться без работы. Но сам факт обращения Даниила к князю показывает, что такая социальная категория существовала.

Хотя, очевидно, потребность в ней была не очень велика. Таких древнерусская эпоха знала немало: Этот последний особенно интересен. С его именем связывают летописную повесть о посольстве великого киевского князя Изяслава Мстиславича к Владимиру Галицкому, в котором сам боярин участвовал.

В повести содержатся такие подробности, которые могли быть известны только очевидцу, участнику событий. Рыбаков считал Петра автором киевской летописи, охватывавшей события княжения Изяслава Мстиславича и его потомков — полувековой период.

Если это предположение верно, то перед нами несомненно — аристократ-интеллектуал, мудрый советник, посол и книжник, опора князя в политических делах и летописец, обеспечивавший фиксацию исторических событий в нужном свете. Хотя не исключено, что за спиной знатного боярина стоял безвестный, хотя в профессиональном плане более удачливый коллега Даниила Заточника, труду которого мы обязаны за подробный летописный рассказ.

Если первый социальный тип, находивший применение знаниям и плату за труды у княжеского двора, воплощает образ Даниила Заточника, то другой, еще более загадочный, может быть условно обозначен именем легендарного Бояна. Дружинные певцы, прославлявшие в своих произведениях воинские подвиги вождей и их соратников, широко известны в древней и раннесредневековой Европе: Думается, Древняя Русь не была исключением из этого ряда.

Хотя прямых источников информации о профессионалах такого рода у нас немного. Других персоналий материалы древнерусской письменной истории нам не дают. Впрочем, вряд ли следует пренебрегать эпическим материалом. Об историчности народного гусляра Садко писал известный исследователь русских былин В.

Это не мифологический купец типа Вяйнемейнена, но и не скоморох, потешающий своих слушателей песнями не всегда высокого достоинства. Это — настоящий художник, и, как тип певца, он несомненно историчен. Мы знаем, что художественная культура Древнего Новгорода представляет собой одну из мировых вершин в развитии средневекового искусства.

Это относится и к архитектуре Новгорода, и к его живописи, и к его литературе, о чем прежде всего свидетельствует эпос. Мы имеем все основания предполагать, что на том же высоком уровне находилось и музыкальное искусство Новгорода и что оно высоко ценилось и было популярным. И хотя Садко в былине выступает вне княжеской дружины, песнетворчество могло привести его и туда.

В данном случае важен сам факт не просто существования, но и достаточной распространенности типа профессионального певца-музыканта, его популярности в обществе.

В былине прямо указывается источник существования, характер заработка гусляра:. Возможно, древнерусские песнотворцы были функционально близки скандинавским скальдам. Скандинавское присутствие на Руси было достаточно обширным — дружинных певцов здесь не могли не знать. Однако нельзя не обратить внимания и на весьма существенные отличия.

Скальды часто были известными общественными деятелями. Владение словом — одно из престижных достоинств норманнского воина и вождя. Древнерусские князья, напротив, стихов не сочиняли. Ни для кого не секрет, что в рамках той или иной малой группы проходила и проходит основная часть жизни человека. Важно быть гражданином на вече, воем в ополчении, но выступать в этих общественных ролях человеку Древней Руси приходилось не каждый день, а вот общение с женой, с соседями, с детьми происходило ежечасно.

Нормы повседневного поведения в узком кругу могут не меньше сказать нам о культуре наших предков, чем высшие ее достижения в сфере искусства и духовного развития. Да и для самих людей Древней Руси общественная оценка каждого человека зависела не только от его принадлежности к известному слою населения, но и от личного умения вести себя среди людей.

Поведение, как и одежда, в древнерусском общественном сознании носило знаковый характер. Одновременно имела место и обратная зависимость — каждый человек должен вести себя сообразно своему состоянию возрасту, общественному положению и пр.

Повышенное внимание к этикету, присущее всем практически традиционным обществам, хотя и в меньшей степени, чем в средневековой Европе, но проявляется и на Руси. Обращает на себя внимание, что адресатом поучений выступает то воображаемый богач, то бедняк. Причина этого в том, что, имея в виду некоего усредненного читателя, составитель Изборника являвшийся, как считают, одновременно и автором некоторых текстов подбирал материал с расчетом, что всякий человек относительно одних богат, а относительно других беден.

В обществе с незавершившимся социальным расслоением, когда между очень богатым и совсем бедным существует множество переходных состояний, это была естественная ситуация. Характерно, что высокий моральный уровень тесно увязывается именно с правильным поведением , а не с внутренними устоями, как то привычно современному человеку. Прежде всего речь идет об определенной умственной дисциплине: Но при этом внешне эта погруженность в горние сферы никак не проявляется: Эта внешняя скромность противопоставлена насыщенной, хотя и несколько однообразной внутренней жизни: Сверстников своих встречает с миром, а младших с любовью.

Такой вот древнерусский идеал. Древнерусский человек обедал обстоятельно и поэтому с большим вниманием относился к соблюдению порядка в этой сфере. Нормы почти тысячелетней давности не отличаются от современных, внушаемых человеку с самого юного возраста: Человек, согласно наставлениям автора Изборника, вообще должен говорить мало, а больше размышлять. Осуждался смех по всякому поводу; это не означало, конечно, что смеяться вообще было нельзя, нужно только, как говорилось: По древнерусским представлениям, много смеющийся и без умолку болтающий человек не может быть умным.

Устав Ярослава устанавливает даже штраф за оскорбление жен различных категорий населения: Поскольку этикет в средневековом обществе был прежде всего востребован в придворной жизни, в Изборнике года не оставлены были без внимания и правила поведения с вышестоящими. Нужно сказать, что наставления и в этом разделе не устарели до сегодняшнего дня, хотя и немного отдают то ли византийским раболепством, то ли системой отношений в горкоме комсомола что, впрочем, почти одно и то же.

Лучше всего с ними не ссориться и выдерживать некую среднюю линию поведения: Нельзя держать себя с сильным запанибрата, как будто с равным: Иное дело — князь: Князя полагалось слушаться на совесть, здесь проявило себя отношение к князю как к священной фигуре, бытовавшее в древнерусском обществе см. Здесь требовалось проявить уже не холодный расчет, а искреннее послушание, поскольку князь являл собой символ и воплощение стабильности, общественного и даже космического порядка.

Несовместимы с образом хорошего человека на Руси считались жадность и стяжательство. Моральные нормы владения имуществом неоднократно повторяются в Изборнике. Во-первых, совершенно очевидно, что для князя, боярина, младшего дружинника, свободного общинника или холопа нормы поведения были различны.

Лихачева, изображения представителей разных социальных групп в древнерусской литературе этого периода: Так, для князя важны были внешние проявления силы и могущества, благоверия и мужества, для боярина-дружинника — храбрость, мудрость в совете, преданность, для представителя духовенства — отрешенность от мирской суеты, аскеза и пр.

Известная доля мирской веселости, терпимая у мирянина, не могла допускаться в поведении монаха или священника и пр. Во-вторых, идеал христианского смирения не мог быть доминирующим в обществе, элиту составляло военное сословие, главные достоинства которого всегда базировались на признании ценности безрассудной отваги, авантюризма, агрессивности, амбициозности.

Скромность теоретически приветствовалась, но должна была иметь границы. Он действительно три года проработал на поварне, прислуживая всей братии; своими руками колол дрова для приготовления пищи и носил их с берега Днепра кто бывал в лавре, знает, как крут там склон , потом служил привратником. Вопреки всем благостным наставлениям древнерусских книжников, его непосредственное окружение и родственники были отнюдь не довольны его выбором, он вызывал скорее негодование.

Об особом социальном значении хвастовства в военно-дружинной среде свидетельствуют и данные эпоса. Козловского, хвастовство былинных персонажей на пиру Владимира Красна Солнышка носит характер манифестации социальной позиции в системе общественных связей эпического княжеского двора.

Собственно, даже проявление скромности у человека Древней Руси часто носило характер вызова общественному мнению, нарочитой демонстрации, противопоставления себя окружающим. Таков, например, знаменитый древнерусский святой подвижник Феодосий Печерский — для него хождение в грязной и бедной одежде в детском возрасте было своего рода знаменем борьбы против матушки, принуждавшей его соблюдать нормы поведения, принятые в среде провинциальных вельмож, к которым принадлежало семейство Феодосия.

То есть каждая социальная группа для того, чтобы не выпадать из установившейся социальной практики, должна была использовать санкционированные обществом формы проявления социального статуса, и скромность здесь не имела ценности — ценилась адекватность маркировки. Надевший рубище князь или разодетый в золото холоп в равной степени нарушают порядок, а значит, вызывают общественное порицание.

В-третьих, следует отметить отличие в цели этикетных норм, предписываемых учительной литературой и повседневной жизнью. Как было сказано, главная цель книжных наставлений — воспитать богобоязненного, праведного с христианской точки зрения человека, поведение которого безупречно прежде всего в свете посмертного суда и воздаяния за грехи.

А обыденные нормы ориентировали человека на соблюдение общественного порядка. Главная их цель — облегчать межличностную коммуникацию, давая социально приемлемые стереотипы поведения в кругу ближних. Конечно, отчасти книжные и повседневные нормы совпадали, но совпадение было далеко не полным.

Так, например, пропагандируемое церковью повсеместное ограничение веселья и смеха было, безо всякого сомнения, совершенно неактуально в светской простонародной, далекой от книжной образованности среде.

Представления скоморохов, несмотря на все неодобрение церкви, продолжались на Руси многие столетия и сопровождались, конечно, улыбками и смехом. Однако не общие принципы построения норм являются главной загадкой древнерусского этикета. Как было уже сказано, при всей распространенности этикетных тем в древнерусской литературе остается в точности неизвестным, как звучало в древнерусском разговорном языке приветствие, прощание, ответ на благодарность. Это, пожалуй, первая серьезная проблема, которую нам предстоит решить.

Начнем с того, что известно. Но что при этом говорилось? Было ли приветствие связано с пожеланием здоровья, как в современном русском языке?

Или это было пожелание хорошего дня утра, вечера , как в большинстве европейских языков? Утверждение известного петербургского лингвиста и литературоведа В. Не проясняют ситуацию и берестяные грамоты, найденные в изобилии при археологических раскопках Древнего Новгорода: Следует констатировать, что в произведениях древнерусской литературы сцены приветствия персонажей, как правило, опускаются как самоочевидные. Герои сразу переходят к беседе на конкретную тему. И все-таки судить о возможных формах приветствия в Древней Руси можно по косвенным данным.

Думается, однако, что если реконструкция В. Колесова верна, то это приветствие, вполне органичное в древнюю родовую догосударственную эпоху, с изменением общественного строя и выходом на лидирующие позиции соседской общины должно было отойти в прошлое вместе с родовым укладом.

Тем не менее пренебрегать этим источником нельзя ввиду отсутствия других свидетельств по интересующему нас вопросу. Следует обратить внимание, что, в отличие от современного порядка, Агапий желает встречному доброго пути не при прощании, а при встрече, а его визави не желают ему здоровья, а интересуются, здоров ли он. То, что указанный вопрос о здоровье носит характер стандартного приветствия, подтверждается тем, что в ответ Агапий не начинает на самом деле рассказывать о своем самочувствии.

Подобная форма приветствия в виде вопроса о здоровье, а не пожелания его встречается достаточно часто например, в современном татарском языке: Одни раз в качестве прощания Агапий слышит: Эта последняя фраза кажется, однако, слишком длинной и книжной, чтобы быть распространенной в среде мирян.

Что же касается пожелания доброго пути, пожелания быть услышанным Богом и вопроса о здоровье — все это могло быть взято переводчиком апокрифа и из окружающей действительности. Весьма сложной задачей является реконструкция военного этикета. Быть может, древней этикетной формулой начала поединка была известная рыцарственная фраза-предупреждение князя Святослава Игоревича: Впрочем, и в военной среде Древней Руси более важными считались этические, а не этикетные вопросы.

Военной этике в древнерусской литературе уделяется немало внимания. Это тем более знаменательно, что известные нормы имеют, по-видимому, древнее дохристианское и догосударственное происхождение. Необходимо быть осмотрительным в выборе знакомств. Однако даже и неочевидный злодей может оказаться неподходящей компанией.

Важно вовремя разглядеть тайного врага и не сближаться с ним. Неизвестный автор поучения, попавшего в Изборник, был весьма подозрителен, он предостерегает: Лучше также не общаться с людьми богаче себя или бедней. Несмотря на настороженность в отношении к людям, проявляемую в Изборнике, дружба была, конечно, хорошо знакома древнерусскому обществу. Крепкая и искренняя дружба мыслилась сродни братским отношениям.

О богатырской дружбе повествует русский эпос: Вступление в духовное братство здесь, как видно из дальнейшего повествования, не совместное пострижение в монахи, а именно крестовое побратимство.

Неразлучные друзья попадались и среди монахов. В том же патерике есть рассказ о Евгарии-дьяконе и Тит-попе. Имея в своей основе идею братолюбия, дружеские узы воспринимались как нечто священное и безусловно положительное. Недаром против нелицемерной дружбы злоумышляет Дьявол. Это он посеял неожиданную вражду между Евгарием и Титом. И вот они уже избегают друг друга. Когда Тит идет с кадилом, Евгарий отбегает от фимиама, а если не отбегает, то Тит нарочно не кадит на бывшего друга.

Так продолжалось довольно долго. Попытки помирить друзей оканчивались неудачей. Но однажды Тит заболел и захотел все же перед смертью помириться с Евгарием. Однако Евгарий и не думал мириться. Как только стало очевидно, что примирения не будет, ангел поразил виновника насмерть.

Предательство стало темой и упомянутой истории об Иоанне и Сергии. Только здесь причина измены дружбе известна — сребролюбие. Иоанн разболелся и оставил на попечение друга и духовного брата своего пятилетнего сына Захария.

Вместе с сыном друга Сергий получил золото и серебро — внушительную сумму. Ее он должен был отдать Захарию, когда тот вырастет. Однако когда пришло время возвращать деньги воспитаннику, Сергия обуяла жадность, и он заявил, что никакого золота и серебра не получал, что покойный Иоанн по безумию своему все деньги отдал Богу, нищим и убогим и у него ничего нет. Захарий умолял отдать хотя бы часть, но Сергий упорствовал. И тогда Захарий попросил Сергия поклясться в Печерской церкви пред чудотворной иконой Богородицы.

Как только клятвопреступник попытался это сделать, его обуял ужас, он узрел уже знакомого нам немилосердного ангела, беса. На этот раз все закончилось менее плачевно. Сергий во всем сознался и вернул украденное. Таким образом, в Древней Руси осознавалась не только ценность дружбы, но все связанные с ней сложности. Многие изречения превратились в известные пословицы: Свободное время человек Древней Руси проводил в общении с друзьями и знакомыми.

Советы на этот счет обнаруживают основательное знакомство автора текста с предметом. Прежде всего, отведав меду, не следует мешать веселиться другим. Если избрали старшиной, т. К выбору темы беседы следует подходить обдуманно, избегать острых тем: Однако действительность была далека от предложенного Изборником теоретического идеала. Воплощение книжного образа скорее можно было найти в элегантных дружеских застольях византийской знати, а не в буйных пирах варварской Руси.

Пиры и народные празднества имели глубокие корни в языческой эпохе и были важным общественным институтом, выполняющим функции социально регламентированного со-бытия , местом социально значимого общения, а не просто пустого времяпрепровождения.

Эти представления нашли отражение в эпосе. Так, Василий Буслаев, попав на казачью заставу,. Сведения о народных праздниках и пирах содержатся во многих источниках.

В его произведении открывается нам панорама всеобщего повального пьянства. Масштабы этого явления епископ сравнивает с пожаром, которым охвачен не только город, но и окрестности.

По мнению епископа, хмель сродни огню: Чувствуя на себе ответственность бороться с этим, как ему кажется, злом, проповедник уподобляет хмельной внутренний огонь адскому пламени и заявляет: Будучи осведомлен, что в Библии ничего не сказано о греховности пьянства, Григорий увязывает божественный гнев не с употреблением спиртных напитков как таковым, а с безобразным поведением, которое свойственно перепившим людям. А в самом процессе все происходит так: Рыгающего смрадом пьяницы Бог так же гнушается, как мы — мертвого смердящего пса.

Пьянство изгоняет из человека Святой Дух, как дым отгоняет пчел. Аналогичные представления отмечены Б. В принципе, епископ Григорий не против употребления спиртного: Страдало несдержанностью и духовенство: Зная эту всеобщую для древнерусского общества слабость, церковные иерархи проявляли особую заботу о том, чтобы по крайней мере духовенство ввело потребление спиртного в определенные рамки.

Заботилась об этом и светская власть. Не являясь преступлением для мирянина, пьянство попов, чернецов и черниц, согласно Уставу Ярослава, подлежало митрополичьему суду ст. Однако церковные власти не ограничивались карательными мерами. Впрочем, существовали формы досуга, не связанные с пирами и народными гуляньями, индивидуальные, более спокойные. При раскопках кургана Черная Могила близ Чернигова были найдены более сотни бабок и бронзовые битки к ним, какие-то полусферические костяные фигурки с шариком наверху, тоже, очевидно, предназначенные для игры, костяные брусочки, помеченные очками от одного до шести.

Весьма популярна была игра в шахматы. Проникновению игры способствовали обширные торговые связи Руси со странами Востока. О восточном пути проникновения шахмат на Русь свидетельствует многое. Во-первых, терминология — названия большинства фигур сохранили здесь свое изначальное восточное значение. Во-вторых, форма фигур — в их пластике особенно в древний период чувствуется влияние мусульманского мира — подобно арабским, русские шахматные фигуры изначально имели абстрактную форму и лишь позже обрели изобразительный вид.

О широком распространении игры свидетельствует археологический материал. Шахматные фигуры были обнаружены в большом количестве при раскопках в Новгороде и во многих других древнерусских городах. Вместе с тем в письменных источниках древнерусского периода упоминания о шахматах крайне скудны.

Оригинальные русские произведения о шахматах молчат. Линдер, заключалась в отрицательном к ним отношении, свойственном Византии, служившей культурным эталоном для Древней Руси. Шахматы были запрещены Шестым Вселенским собором в Константинополе под страхом отлучения от церкви. Эта игра осуждалась наравне с игрой в кости и иными азартными играми.

Подобное отношение существовало и в средневековой Западной Европе, где шахматная игра также подвергалась осуждению со стороны католической церкви. Впрочем, на Руси осуждение шахматной игры имеет, как правило, в большей степени риторический характер, оно встречается в произведениях нравоучительного характера, но в сохранившихся покаянных вопросниках такого греха — игры в шахматы — не встречается.

Нужно думать, что, осуждая по образцу Византии игру в шахматы, русское духовенство не решалось начать полномасштабное наступление на это, в общем-то, невинное развлечение.

Поставить мат в три хода по правилам современных шахмат невозможно. Вряд ли с этим можно согласиться. Во-первых, потому что, если принять толкование Линдера, Михайло Потык должен был не выиграть, а проиграть турнир со счетом 2: Попытки, самая удачная из которых приводит к победе, возможны лишь в играх, построенных не только на силе интеллекта, но и на некоторой доле случайного везения те же кости.

Поэтому, из сопоставления данных письменных и фольклорных источников, допустимым кажется предположение, что древнерусские шахматы, возможно, были не только в сознании церковной элиты, но и в действительности как-то связаны с игрой в кости тем более что игра в кости была в то время очень популярна в Европе. Возможно, русские шахматы периода раннего Средневековья, трансформировавшись, стали напоминать предшественницу современных шахмат — индийскую чатурангу , в которой движения фигур определялись бросанием игральных костей.

Это кажется тем более возможным, что правила по мере развития менялись неоднократно в соответствии с предпочтениями обществ, воспринимавших игру. Чаще всего, видимо, игра велась на деньги или любой другой выигрыш , что в конечном итоге и предопределило, с одной стороны, отрицательное отношения к шахматам у церкви, с другой — любовь к ним у простонародья, которое видело в них испытание не только ума и даже не столько ума — в былинах отвлеченно-интеллектуальная составляющая игры видна не очень ярко , но и молодецкой удали.

Археологами открыты многочисленные изображения игрового поля для этой игры, расчерченного на разных поверхностях — иногда это специально подготовленные доски, иногда — случайно подвернувшаяся ровная поверхность: Правила этой игры восстанавливаются исследователями по аналогии с этнографическими материалами и современными правилами игры в мельницу: О роли книги в обучении и образовании уже говорилось.

Однако сам перечень известных в Древней Руси произведений свидетельствует о том, что книгу брали в руки не только для работы, но и для отдыха.